«Μια Έξοδος στο αλωνάκι της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου»

Ντοκιμαντέρ της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α είναι στην ευχάριστη θέση να δημοσιοποιήσει το πρώτο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μια Έξοδος στο αλωνάκι της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου».

Στο διάρκειας 30λεπτών ντοκιμαντέρ «πρωταγωνιστούν» οι δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης προστατευταίων ειδών, που υλοποιήθηκαν από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2019, 2020 και 2021 στο πλαίσιο δράσεων βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης της περιοχής ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης, με επιχορήγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη).

Στην εισαγωγή του ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου -Αιτωλικού, εκβολών και κάτω ρου ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων νήσων όπου αναφέρεται το έργο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) καθώς και των αρμοδιοτήτων των 24 Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που εντάσσονται σε αυτόν.

Καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου – Αιτωλικού είναι πολλές και ποικίλες, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση μελετών και διαχειριστικών δράσεων για την διατήρηση και προστασία των ειδών και οικοτόπων που απαντώνται εντός των προστατευόμενων περιοχών αυτών.

Στο ντοκιμαντέρ προβάλλονται με πλάνα και παράλληλες συνεντεύξεις των Αναδόχων, δύο μελέτες και τέσσερις διαχειριστικές δράσεις προστασίας και ανάδειξης ειδών ορνιθοπανίδας της περιοχής που ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ – (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη). Οι σχετικές μελέτες αφορούν την καταγραφή κατανομής και πυκνότητας της βίδρας (Lutra lutra) και τον εντοπισμό – χαρτογράφηση και φωλεοποίηση της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta). Οι διαχειριστικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν για την βελτίωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus), του σταβλοχελίδονου (Hirundo rustica), του σπιτοχελίδονου (Delichon urbicum), του λευκοπελαργού (Ciconia ciconia) και του κιρκινεζιού (Falco naumanni).

Η εκτέλεση της παραγωγής του ντοκιμαντέρ έγινε από την εταιρεία Γ. Κακολύρης – Σ. Κακολύρης Ο.Ε. «Ερμής Production» και η σκηνοθεσία είναι των κ.κ. Σπυρίδων Κακολύρη και Γεώργιου Σαβόγλου.

Το Επιχειρησιακό ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πρόγραμμα (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) ολοκληρώνεται στα τέλη του 2023 και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α πρόκειται να εκδώσει ένα ακόμα ντοκιμαντέρ διάρκειας 30 λεπτών με τα αποτελέσματα των υπολοίπων δράσεων που θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 15λεπτών, σύμπτυξη των δύο προηγούμενων ντοκιμαντέρ με νοηματική διερμηνεία.