Διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων στην οδό Σωκράτους

Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» θα γίνουν εργασίες πλήρους ανακατασκευής της οδού Σωκράτους.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο απαιτείται η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Σωκράτους, από την οδό Δήμου Τσέλιου (Δημοτσελίου) έως την οδό Πραΐδου.
Η διακοπή κυκλοφορίας ξεκινά την Δευτέρα 22-08-2022 και από ώρα 07:00′. Η διάρκεια των εργασιών που απαιτούνται θα διαρκέσουν περίπου 2 μήνες.

Σε όλες τις γύρω οδούς (Δεσποτάτου Σμύρνης, Κάσκαρη, Δημοτσελίου, Πραΐδου κλπ.) η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.