Γεωπονική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών: “Συνεχίζεται η ομηρία” Ψήφισμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Τα μέλη της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών εξέδωσαν ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο και ζητούν να μεταβληθεί το Άρθρο 126 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς αυτό δεν κάνει ονομαστική αναφορά στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Γεωπονικών σχολών που δημιουργήθηκαν με τον νόμο 4610/2019.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το νόμο Γαβρόγλου αφορά και τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Σχολή με το ψήφισμά της ζητά να υπάρξει ονομαστική αναφορά στη νομοθετική διάταξη καθώς πρόκειται για με τα πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών

(Συνέλευση Σχολής /27.03.2023)
Σήμερα Δευτέρα 27/3/2023 πραγματοποιήθηκε Συνέλευση της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Σχολής, στα πλαίσια της κατάθεσης τροπολογίας προς ψήφιση στη Βουλή την Πέμπτη 30/3/2023.

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών απαρτίζεται σήμερα από τέσσερα Τμήματα (Αειφορικής Γεωργίας, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονίας και Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών), τα οποία προέκυψαν από τη συγχώνευση που έλαβε χώρα με το Π.Δ. 52/2022 και περιλαμβάνουν και τους απόφοιτους των πρώην Τμημάτων 5ετούς φοίτησης (πρώην Τμήμα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι, και πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι).

Όλα τα παραπάνω Τμήματα ιδρύθηκαν ως πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα της νεοσύστατης Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών το Μάϊο του 2019 (Νόμος 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019). Τα τέσσερα Τμήματα υλοποιούν σύγχρονα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών πενταετούς διάρκειας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση των Προπτυχιακών Σπουδών αναμένεται να αποδώσει στους αποφοίτους τους πτυχίο ισοδύναμο με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master’s) που έχει αντιστοιχηθεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως όλα τα Διπλώματα Master’s πανευρωπαϊκά. Ωστόσο, οι απόφοιτοι της Σχολής δεν έχουν ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα, γεγονός που υποβαθμίζει κατάφωρα το πτυχίο τους.

Πρόσφατα κατατέθηκε ένα σχέδιο με τη μορφή τροπολογίας, και συγκεκριμένα το Άρθρο 126 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο επιχειρείται να διευθετηθεί το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων.

Δυστυχώς όμως στη διατύπωση της τροπολογίας διατηρείται το καθεστώτος ομηρίας των αποφοίτων της Σχολής καθώς το συγκεκριμένο άρθρο δεν δίνει καθαρή λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι αφού διατηρεί το διαχωρισμό σε κάποιες Γεωπονικές Σχολές και Τμήματα που αναφέρονται ονομαστικά και θέτει όλες τις άλλες σε ανώνυμο σύνολο.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι Σχολές αυτές μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τα τέσσερα Τμήματά της, θα πρέπει να αιτηθούν την αναγνώρισή τους, αφού πρώτα γνωμοδοτήσουν αναρμόδιοι με την άσκηση του επαγγέλματος φορείς, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την ευόδωση του αιτήματός τους.

Με τον τρόπο αυτό η ρύθμιση που προτείνεται στο Άρθρο 126 καταλήγει σε μία αόριστη αναφορά για έκδοση μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την οποία θα πρέπει να περιμένουν και να εύχονται χιλιάδες απόφοιτοι, ευρισκόμενοι σε ομηρία. Επιπλέον, τέτοιας μορφής επαγγελματικές ανισότητες και κοινωνικοί αποκλεισμοί, θα επιδράσουν σίγουρα και στην προσέλκυση νέων εισακτέων στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, γεγονός που θα την καταδικάσει σε μαρασμό και αποσύνθεση.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, η ολομέλεια της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ζητά ομόφωνα να μεταβληθεί το Άρθρο 126 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει ονομαστικά και διακριτά τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τα πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα νυν και πρώην καθώς και τα πενταετή Πανεπιστημιακά Τμήματα Γεωπονικών σχολών που δημιουργήθηκαν με τον νόμο 4610/2019 σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, στην παράγραφο α’ του εν λόγω άρθρου.

Τα μέλη της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών