– Όπως βλέπετε, δεν είμαι εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μου! Εγώ δεν αγκαλιάζω κανένα…