Δεύτερες σκέψεις για το 5%

Δεύτερες σκέψεις έχει αρχίσει και κάνει προσωπικά ο πρόεδρος Κυριάκος σε σχέση με την αύξηση του ποσοστού εισόδου για ένα κόμμα στη Βουλή, από το 3% που ισχύει σήμερα, στο 5%.

Στο πλαίσιο αυτού προβληματισμού που υπάρχει, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει να σταματήσει η σχετική συζήτηση. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η αύξηση του ορίου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους να εδραιωθούν στο πολιτικό σκηνικό όσα κόμματα καταφέρουν να συγκεντρώσουν το 5%.

Απεναντίας, η πρόσφατη ιστορία έχει αποδείξει ότι τα κόμματα του 3% είναι μιας, άντε δύο χρήσεων!

πηγή : powergame.gr