Η πρώτη διαβούλευση για την ΟΧΕ Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας

Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023 στο πολυχώρο ΛΑΙΣ πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανοιχτή διαβούλευση για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ακτίου-Βόνιτσας και συντονιστή του έργου κ. Αποστολάκη.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κ. Κατσούλας, το μέλος της Ομάδας υποστήριξης της κατάρτισης της ΟΧΕ, καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Καθηγητής Οικονομικών και Ανάπτυξης, το στέλεχος της Ειδικής Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συντονίστρια του προγράμματος, κ. Κατηφόρη Γλυκερία, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι των δύο Δήμων, στελέχη των υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής κ.α.

Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό-επενδυτικό πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει μια σειρά από συνεκτικά μεταξύ τους έργα και δράσεις για το σύνολο της περιοχής των δύο (2) Δήμων και προετοιμάζεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και εθνικά κείμενα προγραμματισμού και τις κατευθύνσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός της συνάντησης-διαβούλευσης ήταν η έναρξη του διαλόγου μεταξύ των δημοτικών αρχών και των φορέων της περιοχής για τις αναπτυξιακές ανάγκες, τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα έργα/δράσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Στρατηγική της κοινής ΟΧΕ των Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας.
Στην παρέμβασή του ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας κ. Αποστολάκης ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και τον Περιφερειάρχη και εξήρε τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Με τη σειρά του ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας αναφέρθηκε στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής και κάλεσε όλους τους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την Στρατηγική της ΟΧΕ, ώστε να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα εκ των κάτω προς τα άνω, στο πλαίσιο του συμμετοχικού προγραμματισμού.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας και ο Δήμος Αμφιλοχίας είναι από τους ελάχιστους στην χώρα Δήμους που συμμετέχουν ταυτόχρονα σε δύο ΟΧΕ, τόσο στην ΟΧΕ Δυτικής Ελλάδας όσο και στην ΟΧΕ Αμβρακικού Κόλπου προυπολογισμού 120.000.000 ευρώ που υπογράφηκε την 20η Φεβρουαρίου 2023 παρουσία του τότε Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Η αρχική εισήγηση στην εκδήλωση έγινε από μέλος της Ομάδας υποστήριξης της κατάρτισης της ΟΧΕ, τον καθηγητή κ. Άγγελο Κότιο, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά, Καθηγητή Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο οποίος παρουσίασε σχέδιο αρχιτεκτονικής της Στρατηγικής της ΟΧΕ των δύο Δήμων και ειδικότερα τις προτεραιότητες, τους ειδικούς στόχους και τις βασικές κατηγορίες δράσεων/έργων της Στρατηγικής. Το σχέδιο αυτό τίθεται σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε στο τέλος να συνταχθεί ένα ρεαλιστικό, συναινετικό πρόγραμμα, συμβατό με τις ανάγκες της περιοχής, ικανό να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Η συντονίστρια του έργου κυρία Γλυκερία Κατηφόρη στην τοποθέτησή της αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στην προσπάθεια που έχει καταβάλει ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας και αναφέρθηκε κολακευτικά στα όσα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Δήμος. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας έχει εκπονήσει ήδη επιχειρησιακό πρόγραμμα ως το 2030 της τάξης των 140 εκατομμυρίων ευρώ του οποίου τα 85 εκ. βρίσκονται στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή προμελέτης, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας τρέχουν έργα άνω των 40 εκ. ευρώ πλέον των παραπάνω. Μάλιστα αρκετά από αυτά τα νέα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το νέο έτος.

Οι δύο Δήμοι έχουν ζητήσει από την Περιφέρεια να ενταχθούν στο πρόγραμμα και νεοφυείς επιχειρήσεις που θα αφορούν κυρίως τους νέους.Επίσης, ξεχωριστά για τον εκσυγχρονισμό υπαρχουσών επιχειρήσεων, όπως και εκπαίδευση επάνω στον τουρισμό καθώς μέχρι το 2030 για το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 2.500 νέες θέσεις εργασίας. Εν συνεχεία το λόγο έλαβαν εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και των φορέων, οι οποίοι ανέπτυξαν ιδέες και προτάσεις για την κατάρτιση της Στρατηγικής της ΟΧΕ.