– Το number one πηγαίνει μόνο εκεί που κερδίζουν από την πρώτη Κυριακή