Πρόταση ερευνητικής ομάδας του Tμήματος Αειφορικής Γεωργίας χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Το έργο «Διεύρυνση της ανάπτυξης των αστικών BIPV ενάντια στην αύξηση της αστικής θερμοκρασίας και της αύξησής της λόγω της κλιματικής αλλαγής (BIPV-City)» της ερευνητικής ομάδας RES & Cool Environment του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών) της Υποδράσης 2, «Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 358.788€.

Το ερευνητικό έργο με τίτλο «Διεύρυνση της ανάπτυξης των αστικών BIPV ενάντια στην αύξηση της αστικής θερμοκρασίας και της αύξησής της λόγω της κλιματικής αλλαγής (BIPVCity) αναφέρεται στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού (COP21) και τη διατήρηση της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας χαμηλότερη από 1.5°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και την απεξάρτηση από τον άνθρακα με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Στις προτεινόμενες δράσεις του Working Group III της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως τα ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά κτηρίων (BIPV) αποτελεί βασικό συστατικό και ένα βήμα προς τα εμπρός για τα αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα με υψηλή συνεισφορά από τα κτήρια, παραγωγών της ενέργειας την οποία καταναλώνουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βασικός στόχος του έργου BIPV-City σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι η διεξαγωγή μιας ολιστικής έρευνας σχετικά με την επίδραση των τοπικών κλιματικών συνθηκών και των ροών ενέργειας στην ανάπτυξη των BIPV και η πρόβλεψη των υφιστάμενων ορίων περιορισμού των περιοχών και των τεχνολογικών βελτιώσεων. Θα προσδιοριστεί η σειρά ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών σε κτήρια για κλιματολογικές συνθήκες Ευρωπαϊκών και Ελληνικών πόλεων και θα διευρυνθεί η ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών από την ιδιοκατανάλωση και την αυτάρκεια σε διαμοιρασμό ενέργειας για κτήρια με δυσκολίες απανθρακοποίησης και κλιματικά ουδέτερες πόλεις.

Επιπλέον, το έργο BIPV-City στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου κλιματικού σχεδιασμού BIPV για αντιπροσωπευτικές κλιματικές συνθήκες του εκτεταμένου συστήματος ταξινόμησης Köppen-Geiger-GHI. Συνολικός Προϋπολογισμός: 358.788 € (Πανεπιστήμιο Πατρών: 169.624 €). Διάρκεια: 2024- 2025.

Ακολουθήστε το agrinioculture.gr στο Google News