– Άλλον ψηφίσαμε για παιδικές χαρές, άλλος τις φτιάχνει….