Η πρόταση του ΤΕΕ για τη νέα χάραξη στο δρόμο «Αγρίνιο – Καρπενήσι»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια του ρόλου του ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας προχώρησε στην σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εξέταση της πορείας του έργου του οδικού άξονα «Αγρίνιο – Καρπενήσι» , συλλογή στοιχείων μελετών & κατασκευών του έργου, προβλήματα που αντιμετωπίζει και προτάσεις θεραπείας και στοιχειοθέτηση προτεινόμενης χάραξης των υπόλοιπων τμημάτων.

Το ΤΕΕ νέα χάραξη με πρόβλεψη για κατασκευή διπλής σήραγγας, περίπου 4 χλμ. και νέας γέφυρας μήκους 220 μέτρων. Σύμφωνα με το ΤΕΕ η πρόταση αυτή μειώνει τη χρονοαπόσταση κατά 40%, με αντίστοιχη σχεδόν αύξηση της ασφάλειας και παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση κόστους καυσίμου και εκλυόμενων ρύπων κατά 40% σε σχέση με την προτεινόμενη αρχική μελέτη. Το δε κόστος κατασκευής και συντήρησης με βάση τη συγκεκριμένη πρόταση εκτιμάται ότι θα είναι κατά 35% χαμηλότερο.

Λόγοι που υπαγορεύουν τη νέα χάραξη, σύμφωνα με το πόρισμα
• Η γεωλογική αστάθεια του εδάφους, στην περιοχή από Αϊ Γιάννης – Λάπατο – Άνω Άγιος Βλάσης – Καραμανέικα, όπου σημειώνονται κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα η κατασκευή νέου δρόμου με παρόμοια χάραξη, να οδηγήσει σε υψηλού κόστους έργα στράγγισης και αντιστήριξης προς αποφυγή κατολισθήσεων.

Η νέα προτεινόμενη από το ΤΕΕ χάραξη του δρόμου Αγρίνιο – Καρπενήσι

• Με τη νέα προτεινόμενη χάραξη αποφεύγεται πλήθος ιδιοκτησιών, που θα οδηγούσαν σε υπέρογκου κόστους απαλλοτριώσεις.
• Δεν απαιτείται διέλευση μέσα από οικισμούς, με δυσκολίες διαπλάτυνσης της υπάρχουσας διατομής και την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών.
• Δεν απαιτούνται μεγάλα χωματουργικά, λόγω ομαλότερης υψομετρικής διαμόρφωσης.
• Δίνεται η δυνατότητα, με μικρές βελτιώσεις του παλιού δρόμου, να εξυπηρετούνται οι οικισμοί που παρακάμπτονται.
• Θα αποφευχθούν ανακάμπτοντες ελιγμοί στην οριζοντιογραφία.
• Θα κατασκευαστεί νέα προεντεταμένη γέφυρα μήκους 220 μέτρων, εκτιμώμενου κόστους 10.915.000 €, διατομής οδοστρώματος β2σ, σε κάθε περίπτωση επιλογής χάραξης, ανατολικώς της θέσης «Μπαλασταίικα», κατάντη της σημερινής bailey στον Μέγδοβα, η οποία ανεξαρτήτως της επιλογής χάραξης, δεν μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες του έργου.
• Θα χρησιμοποιηθεί καλής κατάστασης τμήμα του δρόμου Καρπενήσι – Προυσός.
• Θα κατασκευαστεί διπλή σήραγγα, μήκους 4.29 χλμ. με κατηγορία διατομής οδοστρώματος Β2Σ, με τουλάχιστον δύο σήραγγες διαφυγής στις Χ.Θ. 1+000.00 και Χ.Θ. 3+000.00 (σήραγγας) και παρκίδες μήκους τουλάχιστον 25 μέτρων και πλάτους τουλάχιστον μία λωρίδας κυκλοφορίας (3.75 μ.), ανά 500 μέτρα.

Ποιοτικά πλεονεκτήματα
Στην περίπτωση που η πρόταση υιοθετηθεί θα προκύψουν όπως υπογραμμίστηκε στην παρουσίαση, πρόσθετα ποιοτικά πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά;
• Η προτεινόμενη χάραξη θα εμφανίσει χαμηλότερη απαίτηση σε τεχνικά έργα σε σχέση με την αρχική μελέτη, λόγω διέλευσης από ομαλότερο ανάγλυφο.
• Λόγω του χαμηλότερου υψομέτρου διέλευσης, της προτεινόμενης χάραξης, θα αποφευχθούν προβλήματα λόγω χιονοπτώσεων και κατολισθήσεων, επομένως αναμένεται και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος λόγω μειωμένων συντηρήσεων.
• Η κατά 40.03% μειωμένη απόσταση ταξιδιού, η κατά 41.02% μείωση του χρόνου ταξιδιού, η κατά 40.8% αύξηση της ασφάλειας και η 40% μείωση κόστους καυσίμου και εκλυόμενων ρύπων, καθώς και το συνολικά χαμηλότερο κατά 35.25% κόστος κατασκευής και συντήρησης, της πρότασης ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε σχέση με την προτεινόμενη αρχική μελέτη.
• Σε σύγκριση με το αντίστοιχο έργο κατασκευής του οδικού άξονα Μπράλος – Άμφισσα, μέσου κόστους 9.3 εκατ. €/χλμ., το προτεινόμενο με την παρούσα έργο, υπολογιζόμενου μέσου κόστους 8.63 εκατ. €/χλμ. εμφανίζεται κατά 7.2% οικονομικότερο.
• Κατά την κατασκευαστική υλοποίηση της πρότασης του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανία θα απαιτηθούν πολύ λιγότερες διακοπές της κυκλοφορίας και παρακάμψεις στην υφιστάμενη οδό, σε σύγκριση με την υλοποίηση της βελτίωσης της υφιστάμενης χάραξης.
Ακολουθήστε το agrinioculture.gr στο GoogleNews και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία στο ΑγρίνιοCulture.gr