Όταν λέμε πρωτοπαλίκαρο του Φαρμάκη δεν είναι αφηρημένη έννοια!