-Γιατί, κατά βάθος συμφωνούμε όλοι με το Ράμα, δεν θέλουμε το Μπελέρη δήμαρχο