Τι φέρνει στην Αιτωλοακαρνανία το χωροταξικό για τον τουρισμό

Ποια κίνητρα και σε ποια σημεία της Αιτωλοακαρνανίας
Στα πολεοδομικά σχέδια παραπέμπονται τα περισσότερα θέματα

Σε διαβούλευση τίθεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτού.
Αν και στην Ελλάδα θέλουμε να θεωρούμε τον τουρισμό «βαριά βιομηχανία» της χώρας αξίζει να σημειωθεί ότι χωροταξικό για τον τουρισμό δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Το 2015 το ΣτΕ ακύρωσε το χωροταξικό και για τον τουρισμό του 2013, ενώ με μεταγενέστερη απόφασή του, αποφάνθηκε ότι το προηγούμενο χωροταξικό έχει καταργηθεί αφού αντικαταστάθηκε στο σύνολό του από το μεταγενέστερο του 2013….

Το προτεινόμενο νέο χωροταξικό προκρίνει τη μεταρρύθμιση της χωρικής οργάνωσης του τουρισμού στο πλαίσιο των αρχών της βιωσιμότητας. Η έννοια της βιωσιμότητας για την περίπτωση της χωρικής οργάνωσης του τουρισμού συμπυκνώνεται στην ταυτόχρονη ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, συνεισφοράς του κλάδου στην αύξηση του ΑΕΠ, παραγωγικών επιδιώξεων του κλάδου, διαχείρισης συγκρούσεων έννομων συμφερόντων στο χώρο και προϋποθέσεων περιβαλλοντικής διατήρησης και προστασίας.

Η κατάταξη της Αιτωλοακαρνανίας – Τι προβλέπεται

Έτσι για την επόμενη ημέρα στην τουριστική ανάπτυξη λαμβάνεται υπόψη αρχικά η υφιστάμενη κατάσταση. Υπό αυτό το πρίσμα σχεδόν το σύνολο της Αιτωλοακαρνανίας κατατάσσεται στις μη αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές και μόνο επτά Δημοτικές Ενότητες κατατάσσονται στις περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης.Πρόκειται για τις Δημοτικές Ενότητες Παλαίρου, Ανακτορίου, Αλυζίας, Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Αγρινίου, Μεσολογγίου και ένα τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Οινιαδών (ουσιαστικά η περιοχή του Λούρου και το δέλτα του Αχελώου).

Για τις περιοχές αυτές (με δυνατότητες ανάπτυξης), το νέο χωροταξικό προτείνει τα εξής:
1. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων (κύριων και μη κύριων) με αναβάθμιση αυτών (3 ή 4 ή 5 αστέρων/κλειδιών), συμπληρώσεις στα κύρια τουριστικά καταλύματα με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με ειδικές μορφές τουρισμού και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.
2. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικών τουριστικών υποδομών.
3. Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
4. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές.
5. Προσδιορισμός και υποστήριξη «δικτύων τουριστικών προορισμών», με έμφαση σε δίκτυα που περιλαμβάνουν και προορισμούς των περιοχών Β ή Γ.
Προτείνονται και οι εξής ρυθμίσεις:
-Επιτρεπόμενη κατασκευή νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων. Υιοθέτηση της ρύθμισης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος.

Για την όλη την υπόλοιπη Αιτωλοακαρνανία, που κατατάσσεται στις μη αναπτυγμένες περιοχές προτείνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
1. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.
2. Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
3. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές.
4. Παροχή κινήτρων από τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου στο πλαίσιο της παρ.2 του άρθρου 32 και των άρθρων 34 έως 38 του ν. 4759/2020 (όπως ευνοϊκότεροι όροι δόμησης, μείωση των απαιτούμενων κριτηρίων του άρθρου 38,κλπ.).
Σε πρώτη φάση είναι εμφανής η προσπάθεια του υπουργείου Περιβάλλοντος και του υπουργείου Τουρισμού με το προτεινόμενο χωροταξικό να περιορίσουν την εκτός σχεδίου δόμηση ιδίως στις περιοχές κορεσμένες τουριστικά περιοχές, ωστόσο για τις υπόλοιπες περιοχές αφήνει σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο την αποκρυστάλλωση των συγκεκριμένων όρων για μικρές ή μεγαλύτερες τουριστικές αναπτύξεις. Έτσι τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια θα πρέπει να εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του χωροταξικού του τουρισμού. Μπορεί λοιπόν το χωροταξικό να φέρνει κάποια κίνητρα στην Αιτωλοακαρνανία, ωστόσο ως προς τις νέες τουριστικές υποδομές όλα φαίνεται να μπαίνουν υπό την αίρεση των πολεοδομικών σχεδίων.

Τουρισμός και ιχθυοκαλλιέργειες: Σε διακριτικά τμήμα προτείνονται νέες μονάδες

Ως γνωστόν στα δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σε σχέση τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Εντούτοις το προτεινόμενο χωροταξικό του τουρισμού δεν βάζει απαγορευτικό στη χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών. Αντιθέτως αναφέρει πως πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές ελέγχου ή αναπτυγμένες και στις υπόλοιπες επισημαίνει ότι η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται σε διακριτά τμήματα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα, είτε σε οργανωμένους υποδοχείς. Μάλιστα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών αλιευτικού τουρισμού σε σύνδεση με μονάδες υδατοκαλλιέργειας.

Περιοχές Natura

Όπως συνολικά στην Ελλάδα, έτσι και στην Αιτωλοακαρνανία, οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της χερσαίας και της θαλάσσιας έκτασης της περιοχής. Έτσι το χωροταξικό του τουρισμού δίνει μια κατεύθυνση για περιορισμός της διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές Natura, επί της ουσίας όμως παραπέμπει ουσιαστικά στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, μια τέτοια εκπονείται π.χ. και για την Τριχωνίδα, που θα καθορίσουν τις χρήσεις γης.

Ο χάρτης των προστατευόμενων περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας
Ακολουθήστε το agrinioculture.gr στο GoogleNews και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία στο ΑγρίνιοCulture.gr