Εγώ 162 εκατ. για το Αγρίνιο κι συ για όλο το νομό μόνο 173 εκατ ; Μάθε μπαλίτσα Απόστολε…