Τα μπάνια των αρχόντων… Που να τρέχεις να σβήνεις φωτιές…