Κύριε Κατσιφάρα, κυρία Σταρακά, πότε και ποια ρέματα καθαρίσατε;

Οι Περιφέρειες προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες καθαρισμού ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, όπως και να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητάς τους.
Οι Δήμοι προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σε συνεννόηση με τις Δ.Ε.Υ.Α., να προβούν στον καθαρισμό των φρεατίων υδατοσυλλογής ομβρίων υδάτων και των λοιπών μέτρων που απαιτούνται για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Αυτό αναφέρει η τελευταία σχετική εγκύλιος που εκδόθηκε από Υπουργό Εσωτερικών «προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων» και ξεκαθαρίζει τα πράγματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του καθενός. Η εν λόγω εγκύλιος (δείτε την εδώ) εκδόθηκε πριν περίπου ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2016, από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Π. Κουρουμπλή. Μετά από όσα ζήσαμε χθες στην Αιτωλοακαρνανία, κυρίως στην περιοχή των δήμων Αγρινίου και Μεσολογγίου, αναγκαστικά θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας να μας πουν πότε και ποια ρέματα καθάρισαν…

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία καταγράφονται τα μηχανήματα που διέθεσε η Περιφέρεια για την κατολισθητικών φαινομένων που έλαβαν χώρα σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Η ανακοίνωση μάλιστα φέρει τον τίτλο «από την πρώτη στιγμή της θεομηνίας οι άνθρωποι και ο εξοπλισμός της Περιφέρειας στις πληγείσες περιοχές»… Το ζητούμενο όμως όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά δεν είναι το θεραπεύειν, αλλά το προλαμβάνειν. Μετά από την ανακοίνωση αυτή της καθαρίσατε;