Ένα καράβι είν” η ζωή, που χρίσμα ψάχνει για να βρει