Το Αμφιλοχικό Άργος

Η περιοχή όπου βρίσκονταν το Αμφιλοχικό Άργος

Το αρχαίο θέατρο του Αμφιλοχικού Άργους
Η αρχαία πόλη του Αμφιλοχικού Άργους βρίσκεται 12 χλμ. βόρεια της Αμ­φιλοχίας κοντά στο σημερινό οικισμό Καινούργιο. Υπήρξε η πιο σημα­ντική της χώρας των Αμφιλόχων, γνωστή ήδη από τον Θουκυδίδη ως «μεγίστη» και «επιθαλασσία» (III, 105.1). Κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του Πελο­ποννησιακού πολέμου, στην περιοχή της έλαβε χώρα η ήττα του Σπαρτιατικου στρατού και η ταπείνωση της ισχυρής γειτονικής πόλης της Αμβρακίας (σημερινή Άρτα) από τον Αθηναίο στρατηγό Δημοσθένη. Οι Αμβρακιώτες, με συμμάχους τους Σπαρτιάτες και αρχηγό τον Σπαρτιάτη στρατηγό Ευρύλοχο, εξεστράτευσαν κατά των Αμφιλόχων. Οι Αμφίλοχοι όμως και οι Ακαρνάνες, έχοντας συμμά­χους τους Αθηναίους και χάρη στις ικανότητες του Δημοσθένη, κατατρόπωσαν τις εχθρικές δυνάμεις και ειδικότερα τον στρατό των Σπαρτιατών και τους ανάγκασαν να τραπούν σε φυγή προς τη γειτονική χώρα των Αγραίων.

Στη θέση «Λίμπα» σώζονται τα κατάλοιπα της οχύρωσης της πόλης κτισμένης κατά το ψευδοϊσόδομο τραπεζιόσχημο σύστημα από ψαμμιτολιθικούς ογκόλιθους (Εικ. 46). Καλύτερα διατηρείται το βόρειο τείχος του περιβόλου, το οποίο σώζεται σε ύψος αρκετών δόμων και φέρει τέσσερις μεγάλους τετράγωνους πύργους. Αξι­οσημείωτος είναι ο πύργος στη βορειοανατολική γωνία του περιβόλου που έχει κυρίαρχη θέση. Από το σημείο αυτό κατέρχεται απότομα προς τα νότια το ανατολικό σκέλος του περιβόλου, το οποίο σώζει τρεις πύργους. Από τα δυο υπόλοιπα σκέλη το δυτικό έχει καταστραφεί, ενώ το νότιο σώζεται αποσπασματικά και παρακουθείται δύσκολα. Σημαντικά κτίρια (πιθανόν ιερό και άλλα δημόσια οικοδομήματα) βρίσκονται νοτιοανατολικά της οχύρωσης. Πολυάριθμοι κιβωτιόσχημοι τάφοι είναι ορατοί εκτός των τειχών και δηλώνουν την πορεία δυο βασικών αρχαίων δρόμων της πόλης, προς την Ήπειρο, στα βόρεια, και την ορει­νή ενδοχώρα προς τα ανατολικά. Η θέση του θεάτρου του Αμφιλοχικού Αργούς είναι γνωστή ήδη από το 1916, χάρη στην παρατηρητικότητα του αείμνηστου Κ. Α. Ρωμαίου, ο οποίος σε περιοδεία του στην περιοχή εντόπισε «κοιλαινόμενον χαρακτηριστικόν χώρον και εκτός τούτου 2-3 λαξευτούς τοίχους εδωλίων». Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η ερευ­νά του. Η θέση του βρίσκεται στην ελαιόφυτη ιδιοκτησία κληρονόμων Χούτα.

Τοπογραφικό σχέδιο του Αμφιλοχικού Άργους με τη θέση του θεάτρου.

………………………………………………
Από την έκδοση
Τα αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας
Εκδόσεις «Διάζωμα» Σειρά: Αρχαία Θέατρα
Λ. Κολώνας, Μ. Σταυροπούλου – Γάτση, Γ. Σταμάτης
Τα αρχαία θέατρα στην Αιτωλοακαρνανία
Σελιδοποίηση: Κ. Τσιρίκος
Παραγωγή arte creative team
Επιμέλεια Έκδοσης Χ.Γ. Λάζος
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009-12-10
Copyright © 2009
Διάζωμα
Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας
ΛΣΤ’ Ε.Π.Κ.Α.