Ντ. Σαμαρά: Νόμιμες οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής

Σχετικά με τo υπ’ αριθμό πρωτ. 7234/29-05-2014 έγγραφο – καταγγελία του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτου Γαλούνη, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου «έλαβε εντελώς παράνομες αποφάσεις για εκτέλεση έργων και προμήθειων με απευθείας ανάθεση…», συνεδρίασε την 03/ 06/2014 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου μετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα και παρουσία μελών των Επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών, απεφάνθη ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από αυτή κατά την προεκλογική περίοδο ήταν καθ΄ όλα νόμιμες, κάποιες εκ των οποίων μάλιστα έχουν ήδη εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Καλεί τον καταγγέλλοντα όπως εγγράφως ανακαλέσει άμεσα το ψευδές, συκοφαντικό και απειλητικό έγγραφο του. Σε περίπτωση δε μη ανάκλησης της αναληθούς καταγγελίας η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής επιφυλάχθηκε παντός ετέρου νομίμου δικαιώματος. Ο κος Γαλούνης αν και κλήθηκε νόμιμα να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του στην επιτροπή δεν παραστάθηκε. Το κείμενο της αποφάσεως θα καθαρογραφεί τις προσεχείς ημέρες και θα αναρτηθεί ως ο νόμος προβλέπει.