Χωρίς ενδιαφέρον από γιατρούς η προκήρυξη για το Κέντρο Υγείας Μύτικα

Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας
Απάντηση σχετικά με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Μύτικα έδωσε το Υπ. Υγείας και ο Υπουργός Ανδρέας Ξανθός στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Κ. Καραγκούνης. Στην απάντηση αναφέρεται πως “Το Κ.Υ Μύτικα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι διθέσιο (2). Στην πρώτη θέση υπηρετεί ιατρός επί θητεία. Η δεύτερη θέση προκηρύσσεται ανελλιπώς από 14/10/2014, χωρίς όμως να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό και πρόκειται να συμπεριληφθεί στην προσεχή προκήρυξη της υπηρεσίας”.

Επίσης το Υπ. Υγείας συμπληρώνει την απάντησή του υπενθυμίζοντας όσα ισχύουν με βάση το θεσμικό πλαίσιο για την κάλυψη των θέσεων στις άγονες ή προβληματικές περιοχές. “Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4316/14 (ΦΕΚ 27Ο/Α) οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται 5 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης, για τις θέσεις που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές ή άγονες και προβληματικές, σύμφωνα με το ΠΔ 131/1987 (Α’ 73), καθώς και τα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού του υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού από άλλο Περιφερειακό Ιατρείο, ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας και εφόσον ανήκει στις άγονες ή νησιωτικές περιοχές η θητεία παρατείνεται μέχρι την κάλυψη της θέσης από ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου.”