Εμπλοκή στην βόρεια περιμετρική της Τριχωνίδας και το δρόμο για Θέρμο

Αρκετά εμπόδια φαίνεται ότι φέρνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στην προώθηση του δρόμου Αγρίνιο – Θέρμο. Σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη βουλή και είναι στη διάθεση του ΑγρίνιοCulture.gr σχετικά με την βόρεια περιμετρική της Τριχωνίδας υπάρχει εμπλοκή με παρεμφερή χάραξη (υποδεέστερων γεωμετρικών χαρακτηριστικών) αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ενώ η προώθηση των μελετών (σε στάδιο οριστικής μελέτης) -με προϋπόθεση την άρση εμπλοκής μεταξύ των δύο χαράξεων- εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περί το 1.000.000€! Ενώ όσον αφορά τη νέα χάραξη του τμήματος Θέρμο – Μυρτιά, παρόλο που ο δήμος Θέρμου έχει αναλάβει την επικαιροποίηση των μελετών με ίδιους πόρους και ενέκρινε (δείτε εδώ)από τον περασμένο Μάρτιο την προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ώστε οι υπηρεσίες της να εποπτεύουν το έργο, η Περιφέρεια δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη προγραμματική σύμβαση…

Τριχωνίδα;Αναλυτικότερα, σχετικά με την βόρεια περιμετρική της Τριχωνίδας η σύμβαση για τη “Μελέτη παραλίμνιας οδού Συκιάς – Κ. Μακρυνούς — Σιταραλώνων — Θέρμου- Παναιτωλίου” και ειδικότερα για το βόρειο τμήμα της Παρατριχώνιας οδού μήκους 25 χλμ., είχε ανατεθεί παλαιότερα (1999). Στα πλαίσια της σύμβασης (που διέπεται από τις διατάξεις του (Ν716/77), έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι εξής μελέτες:
Οριστική γεωλογική μελέτη
Γεωτεχνικές εργασίες (περιορισμένης έκτασης)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
Επιπλέον έχουν εκπονηθεί και τελούν υπό έγκριση οι ακόλουθες μελέτες:
Φ/Γ διαγράμματα ζώνης σε κλίμακα 1/2000
Προμελέτη οδοποιίας

Εντούτοις, υπήρξε εμπλοκή με παρεμφερή χάραξη (υποδεέστερων γεωμετρικών χαρακτηριστικών) αρμοδιότητας της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας. Η προώθηση των μελετών (σε στάδιο οριστικής μελέτης) -με προϋπόθεση την άρση εμπλοκής μεταξύ των δύο χαράξεων- εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περί το 1.000.000. Δεδομένου ότι η υφιστάμενη σύμβαση διέπεται από το Ν.716/77 θα πρέπει να επαναπροκηρυχθεί με τις νέες ισχύουσες διατάξεις και με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Υπηρεσιών, καθόσον με τις διατάξεις του Ν3852/2010 (Καλλικράτης) είναι αρμοδιότητά τους.

εθνική οδός για ΘέρμοΤο οδικό έργο «Τμήμα Ε.Ο. Αγρίνιο – Θέρμο, Νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο 38 Θέρμο – Μυρτιά, Τμήμα Θέρμο – Πουρνάρια» δημοπρατήθηκε το έτος 1998. Το ύψος της Αρχικής & Συμπληρωματικής σύμβασης ήταν 3.017.799,87 € ενώ δεν εκτελέστηκαν εργασίες ύψους 1.131.330,54€ που είναι το ποσό που υπολείπεται. Οι εργασίες αυτές αφορούσαν τη διάνοιξη του τμήματος Θέρμο – Πουρνάρια μήκους 3,300μ. και η σύμβαση με τον ανάδοχο για το υπολειπόμενο ποσό διαλύθηκε, λόγω της προσφυγής σε ένδικα μέσα ορισμένων από τους ιδιοκτήτες απαλλοτριωτέων τμημάτων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2012 με το ποσό των 200.000 € για την καταβολή των αποζημιώσεων. Ο δήμος Θέρμου προέβει σε όλες τις ενέργειες για την ωρίμανση του έργου με την επικαιροποίηση των μελετών και την περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Έτσι με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του οδικού έργου: «Τμήμα Ε.Ο Αγρινίου – Θέρμου, Νέα Χάραξη Τμήματος Ε.Ο 38 Θέρμο – Μυρτιά, Τμήμα Θέρμο – Πουρνάρια». Ακολούθως ο Δήμος Θέρμου ενέκρινε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τη σύνταξη νέων και επικαιροποίηση μελετών, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Με βάση το σχέδιο αυτό ο Δήμος Θέρμου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση (με ίδιους πόρους) και την ανάθεση των μελετών, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της Δ/νσης Τεχνικών έργων ορίζεται ως αρμόδια η Διευθύνουσα υπηρεσία. Ο δήμος Θέρμου αναμένει την αντίστοιχη έγκριση της Προγραμματική Σύμβασης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας….