Η ΔΕΥΑ επέμεινε και η Αποκέντρωμένη έκανε πίσω για την επέκταση του βιολογικού

Η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού του Αγρινίου

Η στροφή 180 μοιρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δικαιώνει τις αποφάσεις της ΔΕΥΑ Αγρινίου
Aν και πριν έξι μήνες περίπου ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακύρωσε την απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου της επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού του δήμου Αγρινίου, η ΔΕΥΑ Αγρινίου επανήλθε και με νεότερες (συμπληρωμένες) αποφάσεις της επαναδιατύπωσε τα όσα αποφάσισε και ακυρώθηκαν από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μάλιστα η ΔΕΥΑ Αγρινίου χαρακτηρίζει προσβλητικό τον χαρακτηρισμό του συντάκτη της ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πως δήθεν αντίκειται στους κανόνες της λογικής η απόφαση της ΔΕΥΑ. Σημειώνει δε με νόημα πως εάν δεν κατάλαβε τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου θα έπρεπε ο συντάκτης της ακυρωτικής απόφασης υποχρεωτικά να έχει ζητήσει περεταίρω διευκρινίσεις πριν προβεί στον προσβλητικό χαρακτηρισμό… Και ενώ διαφαίνονταν ένα «μπρα ντε φερ» ανάμεσα στη ΔΕΥΑ Αγρινίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προχθές Τρίτη 6/6, επικυρώθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι αποφάσεις της ΔΕΥΑ Αγρινίου. Η πλήρης μεταστροφή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δικαιώνει τις έως τώρα ενέργειες της ΔΕΥΑ Αγρινίου ως προς τη νομιμότητά τους. Ενώ είναι πια προφανές ότι στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση πιστώνεται η καθυστέρηση στην εξέλιξη του διαγωνισμού τους τελευταίους έξι μήνες. Μετά από την εξέλιξη αυτή, η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι το μόνο μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαγωνιζόμενες εταιρείες πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Αξίζει να σημειωθεί πως στον «πόλεμο» που διεξήχθη ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες εταιρείες όλο το προηγούμενο διάστημα, χρησιμοποιήθηκε, όπως πληφορείται το ΑγρίνιοCulture.gr, και το μέσο της προσφυγής στο ΣτΕ, η οποία όμως αποσύρθηκε… Κάτι που αποδεικνύει τη σκληρή “μάχη” που γίνεται για το έργο.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται το “σήριαλ” για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού να παίρνει τέλος. Το έργο, προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ από το 2011, και η σημασία του είναι προφανής, όταν στη τρέχουσα περίοδο του ΕΣΠΑ αναμένεται να ολοκληρωθούν τα αποχευτικά δίκτυα του Αγγελοκάστρου, της Μακρυνείας, της Λεπενούς και του πρώην δήμου Θεστιέων, ενώ η υφιστάμενη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί μόνο τα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος του Αγρινίου…

Μετά την επικύρωση των αποφάσεων της ΔΕΥΑ Αγρινίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μειοδότης του έργου ανακηρύσσεται η Κ/Ξ «Ν. Νικολόπουλος Α.Τ.Ε. –Μεσόγειος Α.Ε.», ενώ αποκλείεται από το διαγωνισμό η εταιρεία «ΜΤ Α.Τ.Ε.» λόγω παρεμβολής της εταιρείας «Γ.Ε. ΚΩΤΣΑΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ» ως τρίτου στο διαγωνισμό, επειδή -σύμφωνα πάντα με τη ΔΕΥΑ- είχε συνάψει συμφωνητικό υπεργολαβίας-εκχώρησης μέρους των εργασιών του έργου με την συγκεκριμένη εταιρεία.