Αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του ο Δήμος Ναυπακτίας με ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

Ενεργοποίηση εφαρμογής του Πρωτοκόλλου και του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.
Μια πολύ σημαντική αναβάθμιση στη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας και στις σχέσεις τους με τους πολίτες ενεργοποιείται σήμερα στον Δήμο Ναυπακτίας.
Μετά από ένα σεμινάριο στο οποίο επιμορφώθηκαν 90 και πλέον υπάλληλοι του Δήμου από σήμερα 18/9/2017 τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στον Δήμο.
Με την νέα εφαρμογή, η οποία λειτουργεί σε ένα ασφαλές, αξιόπιστο και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιτυγχάνεται:
1. Κατανεμημένη, πολυεπίπεδη, παράλληλη Πρωτοκόλληση που φτάνει μέχρι το επίπεδο γραφείου και τμήματος λειτουργώντας με το σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου που είναι εν δυνάμει αποστολείς και αποδέκτες εγγράφων.
2. Διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου και δυνατότητα ασφαλούς δημοσίευσης
3. Αυτόματη δημοσίευση αλλά και άντληση αποφάσεων προς και από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ
4. Δυνατότητα για τη διαχείριση σχεδίων, τη συλλογή υπογραφών και την υλοποίηση λύσεων που στηρίζονται σε ψηφιακές υπογραφές
5. Διαχείριση και παρακολούθηση των ενεργειών επί των εγγράφων και πλήρης καταγραφή των αλλαγών στην διακίνηση των εγγράφων
Το νέο πρόγραμμα αυτοματοποιεί την πρωτοκόλληση και αποκεντρώνει την διαχείριση της, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο εργασίας των υπαλλήλων, που ασχολούνται αποκλειστικά με την πρωτοκόλληση.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος «ο Δήμος εκσυγχρονίζεται και με την νέα εφαρμογή παρέχει σημαντική οικονομία σε πόρους (προσπάθεια και αναλώσιμα), καθώς καταργείται η ανάγκη για εκτύπωση των εγγράφων που διακινούνται εντός του οργανισμού, ενώ ουσιαστικά επιτυγχάνεται ταχύτατη διακίνηση & Διεκπεραίωση Διαδικασιών εντός του Δήμου»
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνιος Φράγκος τόνισε ότι «οι υπηρεσίες του Δήμου συναντούν την ψηφιακή εποχή. Πλέον θα υπάρχει πλήρη εικόνα για το πότε το κάθε έγγραφο χρεώθηκε, σε ποιον υπάλληλο και κυρίως πότε απαντήθηκε παρέχοντας απεριόριστα αριθμητικά και Στατιστικά στοιχεία για την διαχείριση των εγγράφων του Δήμου αλλά και της λειτουργίας των Υπηρεσιών του».