Μέχρι να ‘ρθει η ανάπτυξη, ας κόψουμε καμιά κορδέλα