-Εσύ που είχες φύγει από το κόμμα δεν φαντάζομαι να έχεις αντίρρηση να πάρω και το χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ;