Για το επόμενο ΕΣΠΑ η «Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας»

Aρχαίο θέατρο Στράτου
Το αρχαίο θέατρο Στράτου

Τι απαντά ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Υπουργός Αλ. Χαρίτσης
Στο επόμενο ΕΣΠΑ παραπέμπει ουσιαστικά την υλοποίηση της πρότασης για την «Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας» ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση που του απηύθυναν οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Υπουργός επισημαίνει ότι η πρόταση δεν περιγράφεται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ενώ δεν είναι δυνατή η επέκταση ή τροποποίηση των γεωγραφικών ορίων των ήδη εγκεκριμένων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ. Ωστόσο στην απάντηση του Αλ. Χαρίτση που δημοσιεύει αναλυτικά σήμερα το ΑγρινίοCulture.gr υπάρχει ένα μικρό “παράθυρο” για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της πρότασης, που “θα μπορούσε να διερευνηθεί κατόπιν διαβούλευσης και εφόσον υπάρχει ωριμότητα για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων”.

xartis_Politistikis_DiadromisΕπ’ αυτού λοιπόν θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ωριμότητα αναφορικά με την αποκατάσταση των αρχαιών θεάτρων υπάρχει. Συγκεκριμένα τα τέσσερα από τα πέντε αρχαία θέατρα έχουν μελέτες εγκεκριμένες από το ΚΑΣ, ενώ για το αρχαίο θέατρο Στράτου η μελέτη βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και αναμένεται τον επόμενο μήνα να παραδοθεί. Ωστόσο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προκρίνει την μετατροπή του Ξενοκράτειου στο Μεσολόγγι σε αρχαιολογικό μουσείο, ενώ η Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει προτείνει στο ΕΣΠΑ έργο που αφορά μόνο το αρχαίο θέατρο και το ιερό Λαφρίας Αρτέμιδος στην Καλυδώνα. Αναφορικά με το περιβαλλοντικό σκέλος της πρότασης, που αφορά κατά βάση το Εθνικό Πάρκο των Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού, η πρόταση δεν έχει μελετητική ωριμότητα και αυτό γιατί ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου δεν έχει χρήματα ή προγράμματα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για μελέτες. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι από τις λίγες Περιφέρειας που δεν έχουν εκδώσει πρόσκληση για ανάλογες περιβαλλοντικές δράσεις. Ενώ οι προσκλήσεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ επικαλείται ο Αλ. Χαρίτσης στην απάντησή του αφορούν αποκλειστικά δράσεις που έχουν στόχο τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και όχι άλλου είδους μελέτες. Έτσι καταλαβαίνει κανείς πως μοιάζει σχεδόν αδύνατο στο τρέχον ΕΣΠΑ να προχωρήσει η πρόταση για την «Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας» στο σύνολό της. Ωστόσο με ωριμότητα σε επίπεδο μελετών για τα αρχαία θέατρα είναι προφανές πως θα μπορούσε κάτι να γίνει στο τρέχον ΕΣΠΑ, αν ήθελε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας… Δυστυχώς όμως η Περιφέρεια φαίνεται ότι δεν θέλει ή τουλάχιστον έχει θέσει άλλες προτεραιότητες.

Αναλυτικά η απάντηση του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση:
Μια σειρά προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποσκοπούν στη χρηματοδότηση ολιστικών παρεμβάσεων όπου συνδυάζονται στοιχεία του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και του θεματικού τουρισμού.
Συγκεκριμένα, από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχουν εκδωθεί σειρά δράσεων που αφορούν πολιτιστικές διαδρομές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:
 ’’Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών – πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων.” με δικαιούχους τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) & Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.),
 ’’Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.’’ με δικαιούχους τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού,
 ’’Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.’’ με δικαιούχους τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι στη διαδικασία έκδοσης πρόσκλησης με δικαιούχους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και η οποία θα περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης και που έχουν στόχο τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και τη διατήρηση της άγριας πανίδας, χλωρίδας και των αγρίων πτηνών. Επίσης η πρόσκληση αφορά στην Ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 & στην Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000, με στόχο τη βελτίωση της
κατάστασης διατήρησης και την προστασία.
Επιπλέον, μέσα από το ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», χρηματοδοτούνται οι Στρατηγικές Χωρικών Επενδύσεων που είναι χωροθετημένες σε περιοχές που υπέδειξαν σχετικές μελέτες ή περιοχές που περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ, μετά από μακρά διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. Οι Στρατηγικές αυτές έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και έχουν καθοριστεί οι επιμέρους πράξεις και ο διατιθέμενος προϋπολογισμός τους.
Ειδικότερα, για το νομό Αιτωλοακαρνανίας έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται οι παρακάτω Στρατηγικές Χωρικών Επενδύσεων:
α) «Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρίνιου» με προϋπολογισμό σε όρους ΔΔ από το ΠΕΠ 20,98εκ€.
β) «Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για άλλες χωρικές στρατηγικές στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού» με προϋπολογισμό σε όρους ΔΔ από το ΠΕΠ 20,53εκ€. Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης ΟΧΕ έχουν υποβληθεί προτάσεις στην επενδυτική προτεραιότητα 6γ για τα παρακάτω έργα:
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ (π/υ:3.700.000€)
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΠΑΡΚΟ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (π/υ:2.830.000€)
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (π/υ:2.400.000€)
Όσον αφορά στην πρόταση για την «Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας» επισημαίνεται ότι δεν περιγράφεται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ ενώ δεν είναι δυνατή η επέκταση ή τροποποίηση των γεωγραφικών ορίων των ήδη εγκεκριμένων Στρατηγικών ΟΧΕ-ΒΑΑ. Η δυνατότητα χρηματοδότησης της σχετικής πρότασης θα μπορούσε να διερευνηθεί κατόπιν διαβούλευσης και εφόσον υπάρχει ωριμότητα για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.
Τέλος, αν και εφόσον δεν καταστεί εφικτή η ωρίμανσή της στο πλαίσιο τη τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, υπάρχει η δυνατότητα συμπερίληψης της πρότασης στη νέα Προγραμματική περίοδο, της οποίας οι διαδικασίες διαβούλευσης θα ξεκινήσουν σύντομα. Επισημαίνεται σε ότι αφορά στις ειδικότερες ενέργειες σχεδιασμού και ωρίμανσης των παρεμβάσεων καθώς και στον προγραμματισμό νέων προσκλήσεων και ειδικότερων θεμάτων επιλεξιμότητας πράξεων, αρμόδια να απαντήσει είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ, στην οποία μπορεί να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες.