-Εδώ καλλιεργούμε μαλακοπίτουρα -Εμείς στην Περιφέρεια καλλιεργούμε σανό