Στην κυκλοφορία τα πρώτα δύο τμήματα της οδού Γρίβα

Ανακατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα δύο τμήματα της οδού Γρίβα που εντάσσονται σε έργο συνολικού προϋπολογισμού 921.000,00 €. Συγκεκριμένα το πρώτο τμήμα από την οδ. Αλεξόπουλου έως την οδό Μακρή και το δεύτερο από την οδό Μακρή έως την οδό Παναγοπούλου.

Στα συγκεκριμένα τμήματα της οδού Γρίβα κατασκευάστηκαν εκ νέου όλες οι υποδομές δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός (πλήρη δίκτυα και οδοφωτισμός), οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση και πεζοδρόμια.
Άμεσα θα τοποθετηθούν οι νέοι ιστοί με φωτιστικά σώματα led και η νέα, οριζόντια και κάθετη, σήμανση.
Τα υπολειπόμενα στάδια κατασκευής που θα πραγματοποιηθούν όπως και τα ήδη παραδομένα, είναι από την οδό Παναγοπούλου έως την οδό Μπαϊμπά και από την οδό Μπαϊμπά έως την οδό Ι. Σταΐκου.

View post on imgur.com