Αύξηση έως 288 ευρώ ετησίως στο ασφαλιστικό “χαράτσι”

Νέα βάρη έως 288 ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Ο λόγος για το επιπλέον κόστος που έχει σχέση με τη αυτασφάλισή τους και προστίθεται στην αυξημένη μισθολογική και ασφαλιστική δαπάνη του προσωπικού που απασχολούν.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ακόμα μία “παρενέργεια” από την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου. Η επιπλέον –ελάχιστη– ασφαλιστική επιβάρυνση στις πλάτες των ελευθέρων επαγγελματιών (με προσωπικό στην επιχείρησή τους), αλλά και των αυτοαπασχολούμενων και “μπλοκάκηδων” (χωρίς προσωπικό), θα ανέλθει φέτος στο 11%, όσο δηλαδή θα αυξηθούν και οι μικτές αμοιβές των μισθωτών. Κι αυτό γιατί, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, οι κατώτατες εισφορές των επαγγελματιών υπολογίζονται ως ποσοστό επί του μικτού μισθού του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη. Η αύξηση του εν λόγω μισθού στα 650 ευρώ από 1/2/2019 (έναντι των 586 ευρώ που ίσχυαν έως τις 31/1/2019) οδηγεί σε ανάλογη αύξηση των κατωτάτων εισφορών.

Ωστόσο, το ακριβές επιπλέον ποσό το οποίο θα καταβάλλει καθεμία κατηγορία αυτασφαλισμένων διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος (ως ποσοστό) των εισφορών το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει. Έτσι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσό το οποίο θα καταβάλλουν για τις κατώτατες εισφορές τους θα υποστούν οι μηχανικοί, έπειτα οι γιατροί και, τέλος, οι ιδιοκτήτες εμπορικών και βιοτεχνικών εταιρειών (πλην των Α.Ε.), αλλά και οι αυτοκινητιστές. Τα νέα βάρη θα φανούν στους υπόχρεους από τον επόμενο κιόλας μήνα, οπότε θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια των εισφορών του Φεβρουαρίου 2019. Αυτά θα έρθουν να προστεθούν σε εκείνα που θα προέλθουν από την αύξηση του μικτού κατώτατου μισθού, τόσο των άγαμων όσο και των έγγαμων, αλλά και ιδίως εκείνων που έως τις 31/1/2019 αμείβονταν με τον υποκατώτατο μισθό, ο οποίος καταργήθηκε την 1/2/2019, οδηγώντας σε αύξηση του μισθολογικού-ασφαλιστικού κόστους πάνω από 2.000 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

Ποιος πληρώνει τι

Ειδικότερα, οι νέες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις ανά κατηγορία επαγγελματιών έχουν ως εξής:
– Οι μηχανικοί και δικηγόροι, οι οποίοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (ασφαλισμένοι τέως ΤΣΜΕΔΕ-ΤΑΝ του ΕΤΑΑ) και επιβαρύνονται συνολικά με εισφορές ύψους 37,9% (με πάνω από 5 έτη ασφάλισης), θα κληθούν φέτος να καταβάλουν επιπλέον κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές έως και 288 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, στο επόμενο 12μηνο θα πρέπει να πληρώσουν κατ’ ελάχιστον 3.060 ευρώ, έναντι 2.772 ευρώ που έπρεπε να πληρώσουν κατά το προηγούμενο 12μηνο. Σε μηνιαία βάση η επιβάρυνση θα ανέλθει σε 225 ευρώ (έναντι 231 ευρώ) ή 24 ευρώ επιπλέον.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και γιατρούς με έως 5 έτη ασφάλισης, υποχρεούνται από 1/2/2019 να καταβάλλουν ετησίως κατώτατες εισφορές ύψους 1.703 ευρώ (έναντι 3.060 ευρώ με τα οποία επιβαρύνονται οι συνάδελφοί τους με πάνω από 5 έτη ασφάλισης. Κι αυτό γιατί οι εισφορές κύριας ασφάλισής τους ανέρχονται σε 13,3%, έναντι 20% (μαζί με τις εισφορές υγείας – επικουρικού – εφάπαξ οι συνολικές κρατήσεις φτάνουν το 31,2%), ενώ η ελάχιστη βάση υπολογισμού αποτελεί το 70% του νέου κατώτατου μισθού.

– Οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί (ασφαλισμένοι τέως ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ), οι οποίοι υποχρεούνται να πληρώνουν εισφορές 30,9% (με πάνω από 5 έτη ασφάλισης), θα πρέπει να πληρώσουν φέτος επιπλέον κατώτατες εισφορές ύψους 238 ευρώ σε σχέση με πέρσι.

Αναλυτικά, θα πρέπει να καταβάλλουν κατ’ ελάχιστον 2.410 ευρώ ετησίως, έναντι 2.172 ευρώ πέρσι. Σε μηνιαία βάση, τα ασφαλιστικά βάρη θα φτάσουν τα 200 ευρώ (έναντι 181 ευρώ πέρσι) ή 19 ευρώ επιπλέον.

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς με έως 5 έτη ασφάλισης, θα επιβαρυνθούν κατά το επόμενο 12μηνο με κατώτατες εισφορές ύψους 238 ευρώ, καθώς οι εισφορές τους υπέρ της κύριας ασφάλισης ανέρχονται σε 13,3%, έναντι 20% (μαζί με τις κρατήσεις υγείας-εφάπαξ φτάνουν συνολικά σε 24,2%), ενώ ως βάση υπολογισμού τους ορίζεται το 70% του νέου κατώτατου μισθού.

– Όσον αφορά την κύρια μάζα των ελεύθερων επαγγελματιών (ασφαλισμένοι στον τέως ΟΑΕΕ), οι οποίοι βαρύνονται με εισφορές 26,9%, θα κληθούν το επόμενο 12μηνο να πληρώσουν επιπλέον 204 ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση θα πληρώσουν 2.208 ευρώ, έναντι 2.004 ευρώ πέρσι. Σε μηνιαία βάση η επιβάρυνση από ασφαλιστικές κρατήσεις θα φτάσει τα 184 ευρώ (έναντι 167 ευρώ πέρσι) ή 17 ευρώ επιπλέον.