Στελέχωση της Διεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδας ζητά το ΤΕΕ

Προςτον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Σπίρτζη Χρήστο

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αγαπητέ Συνάδελφε
Σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Π.Δ. 123/2007) προβλέπεται η δημιουργία Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδας(ΔΑΕΦΚ – Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα και χωρική αρμοδιότητα αντιστοίχου γεωγραφικού προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Δυστυχώς πληροφορηθήκαμε με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 6/23-04-2019 επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. & Πρώην Υπηρεσιών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς εσάς για την μη στελέχωση και λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας καθώς και την δυσλειτουργία των υπηρεσιών Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. μετά την μεταφορά τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με αποτέλεσμα την έλλειψη αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Με δεδομένη την αναγκαιότητα λειτουργίας της ως άνω υπηρεσίας παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας για την στελέχωση της ΔΑΕΦΚ – Δ.Ε. με υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες των Τ.Α.Σ. και Τ.Α.Π. και ταυτόχρονη μεταφορά των υπηρεσιών αυτών στη δομή του υπουργείου Υποδομών συντασσόμενοι στα αιτήματα του Συλλόγου Υπαλλήλων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. & Πρώην Υπηρεσιών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με εκτίμηση
Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
Ο Πρόεδρος
Μπλέτσας Στυλιανός