Βιώσιμο το μακροπρόθεσμο ελληνικό χρέος το 2021… με επενδυτική βαθμίδα

Με την αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα ή investment grade μάλλον αρχές 2021 και όχι μέσα στο 2020, καθίσταται αυτομάτως βιώσιμο το μακροπρόθεσμο χρέος δημιουργώντας νέο σκηνικό ισορροπιών και δεδομένων σε μια χώρα που έδωσε μάχες για να αποφύγει το Grexit.

Με βάση πηγές στους οίκους αξιολόγησης εάν η Ελλάδα αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα, αυτομάτως το μακροπρόθεσμό χρέος της Ελλάδος θεωρείται βιώσιμο, κόντρα στις DSA στις εκθέσεις βιωσιμότητας του χρέους που το θεωρούν ως μη βιώσιμο μετά το 2032. Στο παρελθόν υπήρχε μια εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε χαμηλής στάθμης επενδυτική βαθμίδα δηλαδή τουλάχιστον ΒΒΒ- από ομόλογα σκουπίδια υψηλού ρίσκου της τρέχουσας περιόδου έως το τέλος του 2020.Ωστόσο φαίνεται να έχει ανακύψει ένα βασικό πρόβλημα.

Το ελληνικό χρέος είναι το μόνο που έχει χαρακτηριστεί ως μη βιώσιμο μετά το 2032 όπου έχουν θεσπιστεί τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Για να μπορέσουν οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch και Standard and Poor’s να αναβαθμίσουν την ελληνική οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα που σημαίνει ότι παύει να ισχύει η έννοια της βιωσιμότητας του χρέους θα πρέπει να πειστούν ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον δρόμο της κανονικότητας και έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις οικονομικής ευφορίας. Οπότε η αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα δεν θα είναι εύκολη υπόθεση όπως συνέβη στην Πορτογαλία ή στην Κύπρο στο παρελθόν.

Η Ελλάδα βαρύνεται με ένα μη βιώσιμο χρέος, οπότε η απόφαση να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ίσως δεν παρθεί στο τέλος του 2020 αλλά αρχές 2021 και εφόσον η Ελλάδα έχει επιδείξει άριστα βήματα γραφής. Εν τω μεταξύ οι οίκοι αξιολόγησης γνωρίζοντας ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη να μετατρέψουν ένα μη βιώσιμο χρέος σε βιώσιμο μέσο της πιστοληπτικής ικανότητας – άρα παίρνουν πάνω τους την ευθύνη – θα είναι υπερβολικά προσεκτικοί στις τελικές τους επιλογές.

πηγή : bankingnews.gr