Παρουσίαση της Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρινίου: Γραμματόσημα και λογοκριμένη αλληλογραφία Αιτωλοακαρνανίας 1940-1944

Στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης των μελών της Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρίνιου (Φ.Ε.Α) στις 4 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο 3ο όροφο του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου και με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα: Γραμματόσημα και λογοκριμένη αλληλογραφία Αιτωλοακαρνανίας περιόδου 1940-1944 από τον πρόεδρο της Φ.Ε.Α κ. Σκαρμούτσο Ιωάννη.

Η Φ.Ε.Α καλεί τα μέλη της και λοιπούς ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση της παρουσίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Σκαρμούτσος Ιωάννης Αγγελόπουλος Νικόλαος

«Επέτειος του ΟΧΙ» – η πρώτη Σειρά γραμματοσήμων που εκδόθηκε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Τέθηκε σε κυκλοφορία στις 28 Οκτωβρίου 1945.
[Δοκίμιο γραμματοσήμων, σχεδιασμένο από τον Όθωνα Περβολαράκη – ιστορικό αρχείο ΕΛΤΑ.
Αριστερά : Το δοκίμιο στο οποίο έχουν επιλεγεί οι τελικοί χρωματισμοί
Δεξιά: Τα δύο γραμματόσημα της επετειακής σειράς]