Αμετάβλητα τα δημοτικά τέλη για το 2020 – Προβληματισμός για τα ανείσπρακτα

Επέκταση των μειώσεων ζήτησε η αντιπολίτευση

Αμετάβλητα παραμένουν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αγρινίου, ο συντελεστής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και ο συντελεστής του Δημοτικού Φόρου 2020.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια η χθεσινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συνοδεύτηκε από την πρόνοια για μείωση κατά 50% των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για:
-Άτομα με αναπηρία 80%, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία 80%
-Πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οροθετείται από την κείμενη νομοθεσία
-Τρίτεκνες οικογένειες
Το ετήσιο κόστος των κατηγοριών αυτών ανέρχεται σε 1.695,85 € για τους πολύτεκνους, 5.642,89 € για τους τρίτεκνους και 3.531,14 € για τους ανάπηρους, με σύνολο το ποσό των 10.869,88 €.

Δέσμευση να εξεταστεί η επέκταση των μειώσεων σε μονογενεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους

Στη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο υπήρξαν αρκετές και ενδιαφέρουσες προτάσεις για ανάλογες μειώσεις σε ειδικές κατηγορίες πολιτών. Για παράδειγμα η Χριστίνα Σταρακά πρότεινε την μείωση των τελών στις μονογενεϊκές οικογένειες και στους μακροχρόνια άνεργους, ενώ ο Τίμος Παπανικολάου πρότεινε η μείωση των τελών να επεκταθεί θα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω. Οι προτάσεις αυτές έτυχαν αποδοχής και από τις άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης του δήμου Αγρινίου, αλλά και από τη δημοτική αρχή.

Ωστόσο δεν ψηφίστηκαν και αυτό γιατί για να υπάρξει πρόνοια για τέτοιες μειώσεις θα πρέπει από τη στιγμή που πρόκειται για ανταποδοτική υπηρεσία η οικονομική υπηρεσία του δήμου Αγρινίου να συλλέξει στοιχεία και να εκτιμήσει το πιθανό κόστος των μειώσεων. Εξάλλου ο δήμος Αγρινίου έχει περίπου 2,2 εκατ. ευρώ ανείσπρακτα τέλη. Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που πλήττει τα νοικοκυριά και επειδή η ΔΕΗ και οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος εισπράττουν πρώτα αυτοί, τις δικές τους απαιτήσεις μέσω των λογαριασμών των, παρατηρείται υστέρηση των αποδιδόμενων τελών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για το 2019 (από την τελευταία ενημέρωση του μήνα Σεπτεμβρίου 2019) τα ανείσπρακτα δημοτικά τέλη ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 604.134,89 €. Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση από την πλευρά της δημοτικής αρχής και των στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας συχνά ο λογαριασμός των ανταποδοτικών λειτουργεί στο όριο.

“Αν και θα θέλαμε, δεν δυνάμεθα να κάνουμε μειώσεις, γιατί ο κλειστός λογαριασμός δεν βγαίνει” είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου και πρόσθεσε με νόημα “δεν μπορούμε να ρισκάρουμε μισθούς εργαζομένων…” Η πλευρά πάντως της αντιπολίτευσης δεν έδειξε να προβληματίζεται τόσο από το θέμα των ανείσπρακτων και επέμεινε να εξεταστούν οι μειώσεις. Προτάθηκε αρχικά να μετατεθεί το θέμα για τη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας, ωστόσο δεν αρκεί ο χρόνος αυτός ώστε η οικονομική υπηρεσία να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία από τον ΟΑΕΔ, την Πρόνοια και άλλες υπηρεσίες. Εκτιμάται δε πως η συλλογή των στοιχείων θα απαιτήσει μερικούς μήνες… Τελικά υπήρξε απλώς η δέσμευση πως η οικονομική υπηρεσία θα προσπαθήσει να συλλέξει τα στοιχεία και το θέμα της επέκτασης των μειώσεων θα επανέλθει σε επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.