Χρήματα στους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας για οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανέμονται 40.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” σε 267 Δήμους, για την “προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών”.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της Χώρας. Έτσι από τους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας ο δήμος Αγρινίου είναι ο μόνος δήμος που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να επιδοτηθεί.

Τα ποσά για τους υπόλοιπους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας είναι τα εξής:
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  34.416
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 17.370
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  17.056
ΘΕΡΜΟΥ  8.242
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 27.800
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 11.737

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται έως 150.000,00 € ανά Δήμο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
· Η αγορά νέων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
· Η αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, υπό προϋποθέσεις.