Παράταση διακοπής κυκλοφορίας στην Ηρακλείτου για την κατασκευή έργου

Στo πλαίσιο κατασκευής του έργου:«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» απαιτείται η παράταση των εργασιών έως 05-09-2020 στον υπό κατασκευή κόμβο, στη συμβολή των οδών Ηρακλείτου και Αρχιμήδη, λόγω ανάγκης εκτεταμένων εργασιών μετατόπισης και εκ νέου κατασκευής δικτύων τηλεπικοινωνιών από τον αντίστοιχο φορέα.

Οι συγκεκριμένες εργασίες προηγούνται των συμβατικών του έργου και προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Η κίνηση των οχημάτων, από και προς, Αγρίνιο, Γιαννούζι, ΚΤΕΛ, Νεκροταφείο κλπ. θα γίνεται μέσω των οδών Κλεισθένους, Παυσανία και Αναπαύσεως.

Σύμφωνα με τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης (εργοταξιακή κυκλοφοριακή μελέτη) έχει τοποθετηθεί σήμανση για την διευκόλυνση κίνησης των οχημάτων και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
Υπεύθυνος για την εφαρμογή της εργοταξιακής σήμανσης είναι ο Ανάδοχος του έργου.