Ενίσχυση εξοπλισμού του Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται η ενίσχυση του εξοπλισμού για τον καθαρισμό και αποψίλωση των κοινοχρήστων χώρων του Νοσοκομείου μας ως κάτωθι:
• Ένα (1) αλυσοπρίονο
• Ένα (1) κονταροπρίονο
• Ένα (1) χορτοκοπτικό με δίσκο
• Ένα (1) χορτοκοπτικό με πετονιά

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου