Νοσοκομείο Μεσολογγίου : Σε λειτουργία προστατευόμενο διαμέρισμα για τις ανάγκες του ξενώνα “Γέφυρα” Ψυχαργώς

Από την Διοίκηση του Γ.Ν Αιτωλ/νίας – Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι τέθηκε σε λειτουργία προστατευόμενο διαμέρισμα για τις ανάγκες του Ξενώνα του ΨΥΧΑΡΓΩΣ «ΓΕΦΥΡΑ» του Νοσοκομείου μας, που διαμορφώθηκε από το προσωπικό του Ξενώνα και του Νοσοκομείου.

Το ανωτέρω διαμέρισμα , αφενός θα υποβοηθήσει τα άτομα που είναι σε προενταξιακή διαδικασία κανονικής ενσωμάτωσης και έχουν αποχωρήσει από τον Ξενώνα καθότι οι συνθήκες διαμονής είναι αξιόλογες και αφετέρου θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων που διαθέτει το Νοσοκομείο μας για τέτοιους σκοπούς.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»