Υπογράφτηκε η σύμβαση για τη βελτίωση αρδευτικών δικτύων του Θέρμου

Υπεγράφη η σύμβασης κατασκευής του έργου “Παρεμβάσεις Βελτίωσης Αρδευτικών Δικτύων Δήμου Θέρμου” προϋπολογισμού 725.000 ευρώ.

Πρόκειται για την βελτίωση υφισταμένων μικρών αρδευτικών έργων σε ορεινούς οικισμούς τα οποία είναι είτε ανοιχτοί χωμάτινοι αγωγοί είτε σωλήνες PVC. Τα αρδευτικά αυτά μεταφέρουν νερό από τους παρακείμενους χειμάρρους με πρόχειρες κατασκευές υδροληψίας στην άκρη των χειμάρρων αυτών. Με το παρόν έργο γίνονται εργασίες αποκατάστασης των χωμάτινων υδραυλάκων και επένδυσή τους με οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή και την μετέπειτα επίσκεψη και ενδεχόμενη επισκευή, θα διαμορφωθεί εδαφολωρίδα ικανού πλάτους. Επίσης γίνεται αντικατάσταση των φθαρμένων σωλήνων.Θα κατασκευασθούν τοιχεία αντιστήριξης όπου χρειασθεί και προκύψει από τις εκσκαφές.

Επίσης, πρόκειται να γίνει αντικατάσταση, λόγω παλαιότητας, των αντλιοστασίων στον οικισμό Κόφτρα Τ.Κ. Αναλήψεως.