Έτοιμοι οι οπλαργηχοί για το αυτόνομο Πανεπιστήμιο