Αιτωλοακαρνανία : 149 εκατ. το “αντίδοτο” στην πανδημία

149 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί έως σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία,  για τη στήριξη επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων στο πλαίσιο των διάφορων μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής :
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού σε επιχειρήσεις 8.642.496 €
Αποζημιώσεις Ειδικού Σκοπού σε Εργαζόμενους 20.928.968 €
Εργαλεία Ρευστότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Εγγυοδοτικά Προγράμματα 55.837.459 € σε 515 επιχειρήσεις (*Το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους των χρηματοδοτήσεων – σε όλη την Ελλάδα – σε ποσοστό 71%, έχει κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους)

Επιστρεπτέα Προκαταβολή (έξι κύκλοι)
63.640.543 € σε 12.152 επιχειρήσεις

Tα ποσά ανά κύκλο του προγράμματος

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3
ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ
602 4.854.229 1.019 7.373.447 1.049 6.986.737
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6
ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ
9.427 24.540.629 7.412 14.032.465 5.002 5.853.036

 

Στήριξη αγροτικού τομέα (για το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας)

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Μεταξύ άλλων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Α. Χορηγήθηκαν κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο, ύψους:
4.908.567 ευρώ στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.
305.875 ευρώ στον τομέα της παραγωγής ανθέων.
370.575 ευρώ στον τομέα της παραγωγής σπαραγγιών.
7.000 ευρώ στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
383.900 ευρώ στους τομείς της α) επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, β) πρώιμου καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες.

Β. Καταβλήθηκαν, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:
14.852.900 ευρώ στους ελαιοκαλλιεργητές παραγωγής ελαιολάδου.
963.384 ευρώ στους αλιείς για την παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά τα επενδυτικά σχέδια και τις αποκρατικοποίησεις ανακοινώθηκε χθες από το ΥΠΟΙΚ ότι θα επανπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός που κρίθηκε άγονος για την πώληση των πρώην Εργοταξιακών Χώρων του Αντιρρίου.