Νοσοκομείο Μεσολoγγίου : Διορισμός μόνιμου χειρουργού

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας- Νοσοκομείο Μεσολoγγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι με την υπ’αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ.23363/1-4-2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας διορίζεται Μόνιμος Ειδικευμένος Ιατρός Χειρουργόςμε εισαγωγικό βαθμό Επιμελητής Β΄ που θα στελεχώσει την Χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας.

Ο ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία στην Ν.Μ. Μεσολογγίου , μετά την περαίωση της τυπικής διαδικασίας που απαιτείταιτο επόμενο χρονικό διάστημα.

Από την Διοίκησητου Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»