Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση τεχνικών γραφείων ζητά το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη έστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για έκδοση προγράμματος επιχορήγησης μέσω ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση τεχνικών γραφείων.

Αναλυτικά η επιστολή:
Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική προσπάθεια της πολιτείας για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας και το πέρασμα σε μια νέα εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό η κοινότητα των μηχανικών και το ΤΕΕ αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα επιτυχίας μέσω της ουσιαστικής τους βοήθειας στη λειτουργία και χρήση σημαντικών εργαλείων όπως τα συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών, αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων καθώς και ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης που είναι το επόμενο μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη της χώρας. Για όλα τα παραπάνω οι μηχανικοί επενδύουν συνεχώς στην αναβάθμιση του ηλεκτρονικού τους εξοπλισμού , των οργάνων μέτρησης και του τεχνικού λογισμικού προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες προς όφελος των πολιτών και της χώρας.

Είναι λοιπόν σκόπιμο και απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει το υπουργείο σας στην έκδοση προγράμματος επιχορήγησης μέσω ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των τεχνικών γραφείων τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο λογισμικού και οργάνων μέτρησης. Το ΤΕΕ θα μπορούσε να συμβάλλει εποικοδομητικά στην δημιουργία ενός σύγχρονου χρηματοδοτικού εργαλείου μέσω του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει.

Με εκτίμηση
Για την Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Ο Πρόεδρος
Μπλέτσας Στυλιανός