– Μελετώ τα απομνημονεύμετα του Λουδοβίκου των Αγρινίων