Οι πέτρες του Πάρκου και το μειδίαμα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θα το ομολογήσουμε ότι εδώ είμαστε αδιάβαστοι. Είναι κιόλας που σπάνια το Υπουργείο Πολιτισμού εκδίδει άδεια κατεδάφισης για μνημεία… Αλλά η απόφαση για την κατεδάφιση των Καπναποθηκών Ηλιού μοιάζει σα να «σφύριζε» κάποιος στο Υπουργείο την ιστορία με τις πέτρες του Πάρκου Αγρινίου, την εποχή της αποτυχημένης ανάπλασης (2021-2013) όταν οι πέτρες βρέθηκαν σε ιδιωτικό χώρο.

Είτε το «σφύριζε» κάποιος στο Υπουργείο, είτε παγίως προβλέπεται, σημασία έχει ότι η απόφαση του ΥΠΠΟ ζητά «να φυλαχθεί το υλικό και τα δομικά στοιχεία που παρουσιάζουν μορφολογικό, τεχνολογικό ή άλλο ενδιαφέρον, για αναφορά και επανάχρησή τους σε μελλοντική αποκατάσταση». Ας ελπίσουμε λοιπόν τα υλικά των Καπναποθηκών να μην καταλήξουν στην μάντρα κάποιου επιτήδειου…

Γιατί, τις προάλλες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου όταν ακροθιγώς έγινε αναφορά στην επικείμενη κατεδάφιση των Καπναποθηκών Ηλίου και τις πέτρες που θα προκύψουν από την κατεδάφιση, κάποιοι άρχισαν να μειδιούν με τέτοιο τρόπο, που δύσκολα ερμηνεύεται… Εκτός κι αν ξέρουν τι έγινε με τις πέτρες του Πάρκου…