Μέσα του 2025 το φυσικό αέριο στο Αγρίνιο

Έτσι θα είναι το δίκτυο
Η AVAX ανάδοχος της κατασκευής του δικτύου στο Αγρίνιο

Μέσα στο καλοκαίρι του 2025 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου διανομής του φυσικού αερίου στο Αγρίνιο.Προ ημερών υπογράφτηκε από τη ΔΕΔΑ η σύμβαση για το έργο «Εργασίες κατασκευής δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης, συνδέσεων παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών κ.τ.λ.) Αγρίνιο – Πύργος».

Ανάδοχος του έργου, που έχει προϋπολογισμό 13,46 εκατ. ευρώ, με έκπτωση 5,56% είναι η εταιρεία ΑΒΑΞ Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι τα έργα ανάπτυξης υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 48% προέρχεται από κεφάλαια της ΔΕΔΑ και το υπόλοιπο 52% από εθνικούς (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κοινοτικούς (ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδα) πόρους, ενώ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι υπογράφτηκε η αντίστοιχη σύμβαση για την Πάτρα.

Με νέα χωροθέτηση ο σταθμός αεριοποιήσης του LNG στο Αγρίνιο

Η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο από την πλευρά της ΔΕΔΑ είχε ξεκινήσει το Μάρτιο του 2021, εν τέλει όμως η σύμβαση υπογράφτηκε με μικρή καθυστέρηση που οφείλονταν στη χωροθέτηση του σταθμού αεριοποιήσης του LNG στο Αγρίνιο που στην πορεία άλλαξε, με ευθύνη της ΔΕΔΑ, αφού αυτή θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφαλείας του έργου.
Υπενθυμίζεται ότι βασικό κριτήριο για το χώρο του σταθμού αεριοποιήσης του LNG στο Αγρίνιο ήταν εξ΄αρχής η εγγύτητα με το οδικό δίκτυο και η απόσταση από χαρακτηρισμένες περιοχές NATURA, λόγω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Αρχικά η ΔΕΔΑ είχε επιλέξει ένα χώρο στην είσοδο του Αγρινίου σχετικά κοντά με τον κόμβο του Παναιτωλίου, τελικά όμως οδηγήθηκε σε μια εναλλακτική επιλογή στην περιοχή ανάμεσα στο Δοκίμι και τον Πλάτανο Καλυβίων.

Με πολλαπλάσιους οικιακούς χρήστες στο Αγρίνιο από τον αρχικό σχεδιασμό
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2020 άλλαξε ο αρχικός σχεδιασμός, καθώς η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. αποδέχτηκε την πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για αύξηση των οικιακών συνδέσεων με το δίκτυο φυσικού αερίου, που επίκειται να κατασκευαστεί στη Δυτική Ελλάδα, σε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό από το αρχικώς προβλεπόμενο. Από τα πλέον χαρακτηριστικά του νέου σχεδιασμού της ΔΕΔΑ είναι πως οι οικιακές συνδέσεις που προβλέπονταν αρχικά στο Αγρίνιο τετραπλασιάζονται, καθώς από τις 724 θα ανέρχονται στις 2.824!!! Προβλέπεται επίσης η σύνδεση 232 εμπορικών και 3 βιομηχανικών χρηστών.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου στο Αγρίνιο

Η τροφοδοσία θα γίνεται με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG), το οποίο θα μεταφέρεται οδικώς με βυτία από τις μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης της Ρεβυθούσας. Το έργο αφορά στην μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), εγκατάσταση ρυθμιστών, κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές.

Το δίκτυο Χαμηλής Πίεσης (4bar) έχει δύο διακριτές κατηγορίες δικτύων:
• Δίκτυο Κεντρικού Βρόγχου (Main Loop). Το δίκτυο αυτό έχει την μορφή δακτυλίου και διασύνδεει τους δύο (2) Σταθμούς Μ/R 19/4 bar. Τις περισσότερες φορές υπάρχει η ανάγκη και για μία ενδιάμεση σύνδεση-εσωτερικός δακτύλιος, όπου το δίκτυο αυτό αποκτά την μορφή «Θ».
• Δενδρικά δίκτυα-Κλάδοι δικτύου (Tree branches). Τα δίκτυα αυτά είναι δίκτυα «δενδρικής» μορφής και συνδέονται με τον Κεντρικό Βρόγχο. Κάθε δενδρικό δίκτυο πρέπει να έχει τέτοιον αριθμό καταναλωτών (μελλοντικών), ώστε να μπορεί – σε περίπτωση βλάβης ενός αγωγού, ο Λειτουργός (σε διάστημα μίας ημέρας) να επισκευάσει την βλάβη και να αποκαταστήσει το αέριο στους καταναλωτές.

Οι Λειτουργικοί Τομείς στους οποίους “χωρίζεται” το Αγρίνιο

Οι λειτουργικοί τομείς
Η πόλη του Αγρινίου στην πρώτη φάση ανάπτυξης του δικτύου θα τροφοδοτηθεί από ένα σταθμό αεριοποίησης LNG1: Η θέση του σταθμού προτείνεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτικό χώρο.
Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του δικτύου θα κατασκευαστεί ο σταθμός LNG1 και αγωγός τροφοδοσίας Φ225 του Λειτουργικού Τομέα 322 μήκους 9.3 χλμ. Οι δύο Λειτουργικοί Τομείς θα είναι διασυνδεδεμένοι και θα λειτουργούν σαν ενιαίο σύστημα. Με αυτό τον τρόπο το δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει κατανάλωση μέχρι 5.750 Nm3 /hr ή το 35% του μέγιστου φορτίου. Με την κατασκευή του δεύτερου παράλληλου αγωγού Φ225 (εξασφάλιση ασφάλειας τροφοδοσίας) μήκους 4.26 χλμ. η δυναμικότητα του δικτύου αυξάνεται στα 7.282 Nm3 /hr ή το 44% του μέγιστου φορτίου.
Ο Λειτουργικός Τομέας 321 καλύπτει το βόρειο‐δυτικό τμήμα της πόλης, τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου και τις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου και Δοκιμίου. Αποτελείται από δακτύλιο Φ160 μήκους 8.867μ., δύο διασυνδέσεις με τον Λειτουργικό Τομέα 322 διαμέτρου Φ160 και Φ225 και δύο αντένες Φ125 για την τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών στις ορεινές απολήξεις της πόλης μήκους 4.327μ. Το συνολικό φορτίο του Λειτουργικού Τομέα 321, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε, είναι: 7.593 Nm3/h το οποίο αναλύεται σε 7.233 Nm3/h για οικιακή και εμπορική χρήση και σε 360 Nm3/h για μεγάλους καταναλωτές (Β2Β).
Ο Λειτουργικός Τομέας 322 καλύπτει το νοτιο‐ανατολικό τμήμα της πόλης, τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου. Αποτελείται από δακτύλιο Φ160 μήκους 5.747μ, σύνδεση με τους σταθμούς LNG‐1 (αρχικά, κύρια και εναλλακτική όδευση τροφοδοσίας) διαμέτρου Φ225 μήκους 13.571 μ.μ , δύο διασυνδέσεις με τον Λειτουργικό Τομέα 321 διαμέτρου Φ160 και Φ225 και δύο αντένες Φ125 για την τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών στις ορεινές απολήξεις της πόλης και κάποιων μεγάλων καταναλώσεων, όπως το εργοστάσιο Μεταλλοπλαστική και ΕΛΕΠΑΠ μήκους 1.928μ. Το συνολικό φορτίο του Λειτουργικού Τομέα 322, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε, είναι: 8.081 Nm3/h το οποίο αναλύεται σε 6.906 Nm3/h για οικιακή και εμπορική χρήση και σε 1.175 Nm3/h για μεγάλους καταναλωτές (Β2Β).