Δεν το λες και ενθαρρυντικό το μήνυμα του ΤΕΕ για το πάρκο

Λείπει η μελέτη πυρασφάλειας για το σύνολο του Πάρκου, λείπει η βιοκλιματική μελέτη, οι προτάσεις φωτισμού του πάρκου είναι ανεπαρκείς, είναι απαραίτητη η σύνταξη ηλεκτρολογικής − μηχανολογικής μελέτης, η επιλογή των δέντρων για φύτευση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, η αρχιτεκτονική τοπίου του συνολικού πάρκου αντιμετωπίζεται με μελετητικό πτυχίο αρχιτέκτονα Α τάξης, ίσως χαμηλό για ένα τόσο σημαντικό έργο για την πόλη του Αγρινίου, υπάρχει υπερσχεδιασμός στο βορειοδυτικό σήμερα άδενδρο τμήμα, υπάρχει αναντιστοιχία σχεδίων και τευχών μελέτης με τα άρθρα προμετρήσεων και τιμολόγησης.

Αυτές είναι οι σημαντικότερες ίσως παρατηρήσεις/ελλείψεις που εντοπίζει το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στην πρόταση ανάπλασης του Πάρκου. Τελικά μάλλον δεν είναι και τόσο θετικά διακείμενο το ΤΕΕ για τη μελέτη που παρουσιάστηκε. Ωστόσο το ίδιο το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας τονίζει «την ανάγκη το Πάρκο να προχωρήσει και να αφήσει πίσω του αυτή την μετέωρη ημι-εργοταξιακή φάση στην οποία έχει περιέλθει, που το έχει εδώ και καιρό καταστήσει αστικό κενό χωρίς χρήση».