Διορισμός μόνιμου γιατρού στο Π.Ι. Ευηνοχωρίου

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι με το ΦΕΚ 661/7-7-2017 (τ.Γ΄) διορίστηκε στην θέση Επιμελητή Β΄ Γενικής Ιατρικής στο ΠΕΔΥ – Π.Ι. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ μόνιμος γιατρός , ο οποίος οργανικά θα ανήκει στο ΠΕΔΥ –ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ και θα υποστηρίζει – όπου μέχρι σήμερα γίνεται – εφημεριακά το Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».
Η ανωτέρω εξέλιξη αποτελεί ιδιαίτερα θετικό γεγονός για την κάλυψη της περιοχής Ευηνοχωρίου –Αγίου Γεωργίου – και Αγίου Θωμά, θα αποσυμφορήσει σε σημαντικό βαθμό το Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» και κατέστη δυνατό χάριν στις συντονισμένες προσπάθειες της 6ης ΥΠΕ , του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ».
Συνεχίζουμε με γνώμονα την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου « ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ »