Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών «Γέφυρα»: Σημαντικά αποτελέσματα από 1998 μέχρι σήμερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΦΥΡΑ
Η παρακάτω έρευνα αφορά την χρονική περίοδο από τον Ιούνιο του 1998, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού έως και το Δεκέμβριο του 2016. Το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ έχει παράσχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 5.092 άτομα, εκ των οποίων το 29,2% είναι εξαρτημένα άτομα, το 42,0% είναι γονείς, το 16,1% αδέλφια, το 4,5% σύζυγοι-σύντροφοι και το 8,2% σημαντικοί άλλοι. Η αναλογία μεταξύ εξαρτημένων ατόμων και λοιπών κατηγοριών αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και τη δομή του Δικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ στο πλαίσιο του οποίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Το Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ παρέχει υπηρεσίες σε μία ευρεία ηλικιακή κλίμακα εξαρτημένων ατόμων. Ωστόσο, οι ηλικιακές κατηγορίες 25-34 και 35-44 παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εξαρτημένων ατόμων (65,39%).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Η ανάλυση αφορά στις συνθήκες διαμονής των προσελθόντων εξαρτημένων ατόμων. Βλέπουμε ότι η οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση σχετίζονται άμεσα με τις συνθήκες διαμονής των εξαρτημένων ατόμων. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δηλώνουν ότι το μέγιστο ποσοστό (69%) των μελών με πρόβλημα εξάρτησης ζουν με τη γονική τους οικογένεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ
Η επικρατέστερη κύρια ουσία κατάχρησης για την οποία ζήτησε βοήθεια η πλειοψηφία των χρηστών είναι η ηρωίνη. Η ηρωίνη διατηρεί την πρώτη θέση ως κύρια ουσία κατάχρησης στο σύνολο των ατόμων με ποσοστό 78,7 %, με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ουσίες. Από την άλλη η κάνναβη είναι η επικρατέστερη πρώτη ουσία κατάχρησης με ποσοστό 78,4%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ
Όσον αφορά τη διάρκεια χρήσης της κύριας ουσίας, παρατηρείται ότι ένα 45,8% προσεγγίζει το πρόγραμμα απεξάρτησης τα πέντε πρώτα χρόνια χρήσης της κύριας ουσίας.