Σε Γενική Συνέλευση των μελών της καλεί η “Ανατροπή Τώρα”

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»
ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 7μ.μ. στο ξενοδοχείο ALEXANDER

Στις 27/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο “ALEXANDER” Γενική Συνέλευση των μελών της Δημοτικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» με
θέματα:
1. Ενημέρωση για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1»
2. Ενημέρωση σχετικά με τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής
3. Προτάσεις
Καλούνται τα μέλη να παρασταθούν

Αγρίνιο, 20/06/2018
Ο Επικεφαλής
Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ