Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στην Τουρλίδα ξεκινά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Σε διαγωνισμό για την «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην Τουρλίδα Ι.Π. Μεσολογγίου» προχωρά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 290.000 € που είχε επιχειρηθεί να προχωρήσει και παλιότερα, ωστόσο ακυρώθηκε από την αντίδραση των ιδιοκτητών που δεν επέτρεψαν να πραγματοποιήθουν οι κατεδαφίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προχωρά αντίστοιχους διαγωνισμούς για κατεδαφίσει και σε άλλες περιοχές αρμοδιότητάς της. Υπενθυμίζεται ότι μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι Αττικής το υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε από τους συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της Ελλάδας, να συγκεντρωθούν τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις παλαιότερες και ανεκτέλεστες πράξεις κατεδάφισης αυθαιρέτων. Στο πλαίσιο αυτό η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συγκέντρωσε στοιχεία και για την Αιτωλοακαρνανία, όπου έχουν καταγραφεί 12.168 αυθαίρετα και για τα οποία έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 24,2 εκατ. ευρώ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι εδώ και πολλά χρόνια στο σύνολο του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 αυθαίρετα και καταπατημένες εκτάσεις και την κατεδάφιση των αυθαιρέτων έχουν ζητήσει τόσο η Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας, όσο και ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού.